Innovation & Forskning

Läkare vill ha åldersgräns för solarium

Läkare vill ha åldersgräns för solarium. Risken för hudcancer ökar om du solar när du är ung och huden inte än är fullt utvecklad.