Fördelar och nackdelar med solarium

Solariumsolning blev väldigt populärt på 80-talet. Men i och med risken för hudcancer har användandet minskat dramatiskt de senaste åren. Vill du sola solarium är det viktigt att du solar säkert så att du inte bränner dig.


Solarium

Solarium – bli brun och minska akne

Många som solar solarium gör detta för att bli brunare och/eller för att minska akne. En del märker även av en förbättring av sina psoriasisbesvär.

Solariesolningen har minskat

Under 1980 slog solarium-solningen igenom på riktigt men i och med risken för hudcancer har användningen minskat dramatiskt. Många gym och friskvårdsanläggningar har också under den senaste tiden plockat bort sina solarier då solarium kan vara skadligt för hälsan.

Vill du sola solarium trots risken för hudcancer är det viktigt att du solar säkert.

Lika stark som tropisk sol

I Sverige är det lag på att ett solarium aldrig får vara starkare än tropisk sol. Detta innebär att solarium är ungefär dubbelt så stark som svensk sol.

Tips inför solariesolning

Om du vill sola solarium så måste du sola säkert, följ därför dessa tips.

  • Om du inte har solat solarium på länge ska du börja med en den lägsta soltiden. Ju högre risk du har för att bränna dig desto högre risk har du för att få hudcancer så börja hellre med en för kort soltid än en för lång soltid. Maxtiden för första gången du solar är fem minuter.
  • Sola inte solarium om du har solat ute samma dag
  • Sola inte i förebyggande syfte inför en utomlandsresa, det är inte samma strålar
  • Vänta alltid i mer än två dagar mellan solarie-tiderna

Använd skydd för ögonen

Du ska alltid skydda ögonen när du solar solarium, det räcker inte med att du blundar. Det finns speciella svarta skydd som inte släpper igenom UV-ljus.

Sola inte solarium om:

Du bör inte sola solarium om du är under 18 år, om du har ljus och känslig hy eller många och stora födelsemärken.